Welcome to BJB Logistics the third party logistics provider.

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท บีเจบี โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการ และบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าทั้งระบบ ตั้งแต่การเดินพิธีการศุลกากร การจัดเก็บสินค้าคงคลัง คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า ในเขตพื้นที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และขนส่งสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือถูกค้าภายในประเทศ ภายใต้การบริการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยคำนึงถึงต้นทุน และความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

การจัดการคลังสินค้า
  • รับฝากสินค้าทุกประเภท ทุกขนาด ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว
  • บริการข้อมูลสินค้าคงคลัง จัดทำข้อมูลสินค้าเข้า – ออก
  • รับจัดการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
  • ระบบจัดการสินค้า แบบ Cross docking
  • คลังสินค้าให้เช่า สามารถเช่าพื้นที่ได้ตามความต้องการ

Warehouse Sales